Lakossági Fórum

 2008.03.06. 22:01
   Tegnap lezajlott a polgármester által szervezett Lakossági Fórum. Itt most olvashattok egy összefoglalót az elhangzottakból, reményeim szerint minél hamarabb egy vagy több videó is felkerül ide. No de vágjunk is bele...

  18:00-kor megérkezett Németh Béla polgármester a Művelődési Ház koncerttermébe, ahol hatalmas tömeg várta az előadót. Olyannyira, hogy a konccertterem teljesen megtelt, és még a folyosón is álltak. A szervezők jól gondolták, hogy sokan lesznek. A folyosón lévőek plazmatévén követhették a koncertteremben folyó eseményeket.

  Az üdvözlet után megtudhatta a nagyérdemű, hogy együtt és külön-külön is nagy hatással volt a polgármesterre, illetve hogy első kézből kell tájékozódnia a városnak a kialakult helyzet okairól, amelyet négy témában foglalt össze a város első embere.
Csakis az igazat és az őszinteséget fogom mondani, hogy miért fordulok a nyilvánossághoz.
Ezzel a mondattal indult a problémák okainak feltárása, amelyet négy pillérre helyezett:
 1. költségvetés (közösen elfogadott, polgári frakció által benyújtott költségvetés VERSUS Dancsó-Fetser-Molnár-Varga-féle költségvetés)
 2. Gyopárosfürdő (1%-os tulajdon ugyanakkora lehet, mit 99%? Kinek tetszik, kinek nem az Alapító Okirat módosítása?)
 3. az Alföld Szálló területrendezése (befektetni szándékozó csoporttal szemben álló Fidesz-es direkt tájékozatlanság?)
 4. a pályázatok kérdése (a Miért nem pályázunk? állandó lakossági kérdésre adható válasz: büntetendő települések közt Orosháza?)
Slusszpoén: rendezvényt megzavaró Fidelitas? Népszavazás ellen buzdított volna Németh Béla?


KÖLTSÉGVETÉS

  Amit én nem fogok mégegyszer leírni, mert már megírta a legutolsó újságíró is suttyomban a szalmakazal tövében. Csak a két költségvetés közti különbséget akarom bemutatni - a polgármester elmondása alapján.
   Az eredeti, egyeztetett költségvetéshez a polgármester első körben azt fűzte hozzá, hogy az előző évekhez képest több lehetőséget rejt magában, mert nincs már akkora hitelállomány, amit a városnak maga előtt kell görgetnie. Ennek a költségvetésnek a fő szempontjai a következők:
 • 40 millió forint értékben járdafelújítási program
 • játszóterek építése a bel- és külvárosi részeken
 • Babafa-program, melynek lényege, hogy minden újszülött tiszteletére elültetnek egy fát a városban, aminek egyrészt a zöld övezet növelése a cél, másrészt  "adott esetben egy bizonyos életkorban lévő fiatal, amikor nem tudja teljes mértékben lekötni az erejét, egy diszkóból való hazasétálás alkalmával nem a fakitörés lesz a legfőbb mutatvány" - érvelt a polgármester
 • 10 milliós nagyságrendben temetőfenntartási támogatás - ez azért fontos, mert a város 15 éve törvénysértő állpotban van, mivel nincs köztemetője (a temetők gondozása az eghyázakra hárul). Ebből a pénzből épülne meg a város köztemetője, illetve a magyar, orosz és román hadisírok ápolására is jutne pénz
 • egyházak támogatása - az egyházak tulajdonában lévő ingatlanok állagának megőrzésére, az egyházak által felvállalt feladatok (óvodák, iskolák, temetők, karitatív tevékenységek, öregek napközi otthona) ellátására, mindezt tételes elszámolás feltétele mellett
 • Gyopárosfürdő területén működő Gyopárosfürdő Zrt. bérleti díja, ami egyenlő az amortizációval  - erre a Kincstári Vagyonigazgatóság (KVI) hívta fel a figyelmet
 • Panelprogram folytatása 100 millió forint nagyságú hitel felvételével
 • 15 millió forint iskolai sportra
 • 3 millió forint egy ifjúságpolitikai koncepció elkészítésére
 • az intézmények 100 millió forinttal több önkormányzati támogtást kapnak a tavalyi évhez képest, mivel az állami normatíva kb. 130 millió forinttal kevesebb

   Nos ez az a költségvetés, amelyet Dancsó József, Zalai Mihály, Dominkó Sándor, Pleskó Pál és Németh Béla közösen fogadtak el. Ez a tervezet ment végig a bizottságokon (bizonyos információk szerint először az Ügyrendi, majd a Kulturális Bizottságban akadt fent a tervezet, melynek elnöke éppen Zalai Mihály...).
Ismerjük a történetet: február 22-én nem fogadták el a közösen kidolgozott rendelet-tervezetet. Kis apróság ismét: tartózkodott a szavazáskor Dancsó József és Zalai Mihály is.
  A következő elem a sztoriban ugye az elküldött levél a Fidesz-tagoknak, majd a Dancsó-Molnár-Németh-találkozó, ahol Dancsó József kijelentette, hogy adieu bizalom, illetve elméletileg Molnár Béla perrel fenyegetőzött. Ezek mellett a Fidesz-páros lerakta Németh Béla asztalára azt a költségvetés-tervezetet, amit - ábécé-sorrendben - dr. Dancsó József, Fetser János, Molnár Béla és Varga Zoltán készítettek. Ennek a költségvetésnek a kinézete Németh Béla szerint a következő:
Mintegy 60 millió forintot csoportosítottak át bizonyos csoportok között, szinte minden megmaradt, amiről beszéltem, csak csökkentett formában. A koncepció és az alapgondolat nem sérült.
A költségvetés főösszege 9,2 milliárd forintra rúg, ezen belül történt meg a 60 millió forint átcsoportosítása.  
A polgármester ezután felsorolta, hogy mit vett el az érintett négyes:
 • diáksportból 7 millió forintot
 • női kézilabdából 7,5 millió forintot
 • nyugdíjas egyesületektől az eredeti támogatás 30%-át (vél.: miért nem konkrét az összeg?)
 • Petőfi Kulturális Kht.-től 50 millió forint
   Majd felolvasta az alábbi szöveget a Dancsó-féle rendelettervezetből:
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott költségvetés végrehajtása esetén 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
Ez azt jelenti, hogy a polgármesternek ennyi az utalványozási lehetősége. "Ha már 500.001 forintnál tartunk, azt a képviselőtestület elé kell terjesztenem, és kérnem kell tőlük azt, hogy támogassák." - mondta.
   A polgármester szerint ez a személye elleni "nem jó szándék", egyfajta körbezárás. Majd újra olvas:
A költségvetés végrehajtása során felmerülő II. fejezet 17. címében meghatározott városmarketing-keret felhasználásáról az általános helyettes alpolgármester dönt.
Az általános helyettes alpolgármester dr. Dancsó József. A városmarketing-keret pedig 50 millió forintot határoz meg.
   Itt jön az interjúban elhangzott homokozó hasonlata. Németh Béla szerint, ha dr. Dancsó dönthet, attól még neki kell aláírnia mindent (a törvény előírja, hogy minden városi döntésben a polgármester az első, legalábbis az aláírás szerint), viszont ha 500 ezer forint fölé megy, nem hozhatja meg a döntést, hanem össze kell hívnia a testületet. Szerinte ez "olyan, mint amikor a homokozóban a gyerekek próbálnak egymással szemben valamit megfogalmazni, fricskázni egymást. Bár a költségvetésbe nem fér bele az, hogy az én anyukám szebb vagy az én apukám erősebb."
   Ezek után megfogalmazta kérdéseit. Önmagának:
Jó helyen vagyok? Nem jó helyen vagyok? Szabad? Nem szabad? Meddig szabad elviselnem  mindezt a galádságot, amibe belekényszerítenek?
Majd azt is kijelenti, hogy mivel, illetve kikkel van problémája. Nem valamelyik párttal vagy szervezettel. Németh Bélának a fent említett négy úrral van tele a hócipője. "Valamilyen érdekszövetség szerint összefonódtak" - mondta. Egy példával áll elő 1994-ből, amikor is Fidesz-MSZP koalíció alakult. Németh Béla akkor 36 szavazattal maradt alul Fetser Jánostól.
    Majd elkezdte fejtegetni, hogy szerinte miért is lehetett ő polgármester. Szerinte példaértékű volt az az összefogás Orosházán, ami az MDF és a Fidesz között jött létre. Ennek fényében kérték fel Németh Bélát a polgármesterség elvállalására, amit el is fogadott. A város első embere szerint azért lehetett ő a polgármester, mert nagy az elfogadottsága, az ismertsége. Majd a megválasztása után folyamatosan csökkent a bizalom a Fidesz részéről, végül bekövetkezett az, amit már régóta érzett: a bizalomvesztés. Úgy gondolja, hogy a Fidesz saját köreiben nem talált volna olyan embert, akit megválasztott volna a város polgármesterének, még úgy sem, hogy akkoriban került nyilvánosságra a híres "őszödi beszéd".


GYOPÁROSFÜRDŐ

     A költségvetés hosszas taglalása után Gyopárosfürdő volt a fórum második kiemelt témája. Erről viszont nem szeretnék hosszasan írni, a történet már lerágott csont. A fürdő gyakorlatilag 99% önkormányzati tulajdonban van (ténylegesen csak 97%, mert a másik két százalékon a kórház és a városgazdálkodás osztozik), a maradék egy százalék egy dunaújvárosi, MSZP-hez közeli cég tulajdona. A probléma alapja az, hogy ennek a kis társaságnak ugyanolyan jogai vannak, mint az önkormányzatnak. Emiatt gondolt egy nagyot Németh Béla: alapító okiratot kellene módosítani, hogy ez az állapot megszűnjön (vélemény: jogos, mert miért van vétójoga egy döntésben 1%-nak? Pláne úgy, hogy egy fillért sem tesz bele a cégbe, csak a hasznot veszi ki osztalék formájában...), és 75%-ra nőjjön az a szavazati arány, amely végülis a későbbiekben döntő.
    Az ügyből bírósági ügy lett, s végül a szegedi táblabíróságon kötött ki. A várost dr. Varga István, egykori országgyűlési képviselő, ügyvéd képviselte. A gond akkor alakult ki, amikor Varga úr azzal a jó hírrel állt oda Dancsó Józsefhez, hogy szerinte a város szempontjából pozitív ítélet született. Varga szerint Dancsó József nem úgy fogadta a hírt, ahogyan az várható volt. A polgármester szerint a háttérben az 1%-os tulajdonos, tágabb körben pedig megint csak az érintett négyes állhat, különösképpen Fetser János.
     A másik balhé a gyopárosi pályázattal kapcsolatban alakult ki a testületben jómúltkor. A vita arról folyt, hogy a fürdő, mint Zrt. vagy az önkormányzat adja be a pályázatot. A polgármester az utóbbi mellett állt ki, amit a testület külöböző indokokkal (nincs előkészítve, nem volt egyeztetés) leszavazott. Az összeg nem kevés, több mint 1,5 milliárd forintról van szó, aminek a felé oda kell raknia az önkormányzatnak a SPA-program  (gyógyfürdők fejlesztésére kiírt pályázatok) értelmében. A polgármester így érvelt az önkormányzati pályázat mellett:
Egyrészt nem biztos, hogy az 1%-os tulajdonos vagyonát 16 millióval kellene növelni, másrészt miután elvették tőlem a fürdő felügyeletét, úgy éreztem, hogy kevésbé fogok belelátni a fejlesztésbe, a pályázati pénz felhasználásába. Mivel a város pénzéből teszünk oda közel 800 millió forintot, nekem ezt illene látnom, lehet, önzőnek is nevezhetnek, de nekem oda kell figyelnem, mert úgy vagyok nyugodt, ha tudom, hogy a pénz felhasználása a lehető legtisztességesebben történik.
Ezt mondatot nagy taps követte.
    Németh Béla szerint jók az esélyeink a pályázatok pozitív elbírálására, mivel ilyen ígéretet kaptunk a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól (DaRFT). Ha sikeres lesz a pályázat, akkor várhatóan a következő fejlesztések fognak megvalósulni a fürdő területén:
 • fedett uszoda
 • "medical center" (további vízgyógyászati blokk)
 • az "üvegtetős" (gyógyvizes) medence teljes felújítása, korszerűsítése

ALFÖLD SZÁLLÓ TERÜLETRENDEZÉSE

     Első megjegyzés: sokan azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés hibája, hogy nem történt még érdemi előrelépés az ügyben. A történet közel két éves. A jelenlegi városvezetés még nincs két éve a hivatalban. Németh Béla ezzel indított.
       A befektető Thompson & White nevű cég közel 6 milliárd forintot szeretne az Alföld Szálló helyén befektetni. A terület részben megántulajdon, részben pedig önkormányzati tulajdon. A magántulajdonossal szemben jelenleg opciós vételi joguk van, amely opció ára több mint 350 millió forint. A maradék terület viszont önkormányzati tulajdonban van. A befektető eredeti elképzelése az volt, hogy lefele mélygarázsokat épít, felfele pedig egy három szintes bevásárló- és szórakoztatóközpontot. Ennek fejében vállalná azt is, hogy elvégezi a város ún. "főterének" a rekonstrukcióját, kivitelezési munkáit is.
        A társaság először tavaly nyáron jelent meg a városban szándékával, amikor is a képviselő-testületnek tartott egy prezentációt az elképzeléseiről. Ebben a prezentációban már komplett tervek szerepeltek. A többség véleménye az volt, hogy az az épület, amit a cég tervezett, az túl nagy, inkább valamiféle kisvárosias épület jobban mutatna ott. A csoport ezt tudomásul vette, a kapcsolat megmaradt. Legközelebb tavaly Karácsony környékén jelentkeztek újra egy másik elképzeléssel. A polgármester mondandójából kihallani, hogy ez az elképzelés már tetszetősebb neki is. Ezeket a terveket helyi szakemeberekkel, illetve a város főépítészével együtt minősítésre küldték, amit végül jónak minősítettek.
        Január 16-án ismét felbukkant a csoport, és kérték, hogy február végéig próbáljanak meg összehozni egy együttműködési megállapodást kötni. A szándéknyilatkozat nem volt elég (jogilag elég aggályos is lenne ekkora beruházásnál). Végülis megfogalmazásra került az együttműködési megállapodás, igaz göröngyös úton ért célba. Németh Béla elmondta: a megállapodásról szóló anyagot a testületi ülés előtti hétfőre fésülték össze. Majd összehívott egy találkozót, amelyre a bizottságok elnökeit hívta meg. Hat bizottságból kettő elnök jelent meg (Pleskó Pál, Kiss Attila).
   Majd eljött a testületi ülés napja.
Az anyagot elméletileg már mindenki megismerhette. Azzal indult a testületi ülés, hogy egyik frakciótársam a bontatlan borítékot letette az asztalomra. Visszakérdeztem, hogy ezt miért. Ő azt mondta, hogy az anyagot szerda este helyett csütörtök reggel kapta kézhez, és ő fel sem bontotta, nem volt hajlandó belenézni. Innentől kezdve nem értette, miről volt szó, és nem is fogja tudni támogatni.
        Ismeretes: minden csapból az folyt, hogy nem volt egyeztetve, nincs előkészítve, valaki nem ismeri az anyagot. Emiatt végül levették napirendről az ügyet.
         Szóba került a volt aljegyző. Röviden a történet: az aljegyző kérte a felmentését még tavaly, ezt egyhangúlag elfogadta a testület. Az aljegyző úrnak volt egy aprócska kívánsága: szerette volna hazavinni azt a számítógépes asztalt, amin közel 10 évig dolgozott, mert nagyon megszerette. Mindezért cserébe 30 ezer forintot kínált fel (10 éve 60 ezerbe került). Ezt mind a polgármester, mind a testület támogatta. Majd idén interpelláció formájában került elő ez az ügy. Németh Bélát interpellálták, hogy a város vagyonából 30 ezer forintot nem kellett volna elherdálni...
      Ehhez kapcsolódóan a témát lezárva Németh Béla idézte a befektető-csoport képviselőjét:
Nem is tudom, hogy egy 30 ezer forintos nagy téma után, előállhatok-e azzal, hogy én 6 milliárdot szeretnék Orosháza Fő terébe befektetni.
Ígéretet tett a polgármester arra, hogy a majdani terveket lakossági fórum elé viszi.


PÁLYÁZATOK

       Indításként nem rossz a kérdés: "Orosháza miért nem fejlődik? Miért nem pályázunk?". Ezzel indított a polgármester, idézve sok helyi polgárt. Németh Béla szerint kevés a pályázati kiírás, hsaonlóképpen gondolkodik, mint Karsai József, Battonya MSZP-s országgyűlési képviselője. Szerinte is Bajnai Gordon laptopjában léteznek jelenleg a pályázati pénzek, és ezek valakikre várnak. Elképzelhetőnek tartja, hogy Orosháza egyfajta büntetendő település, mivel szinte mindenhova adtak be pályázatokat, viszont csak nagyon szerény mértékben nyertek. Battonya példáját hozta fel: mivel Karsai József nemmel szavazott a pénztártövény szavazásakor, szinte minden pályázati lehetőségtől elesett elviekben a térség. Ezután a polgármester ismertette azokat a pályázatokat, amelyket már benyújtottak, azok közül melyek nyertek és vesztettek, melyek vannak benyújtva, és melyek vannak előkészítés alatt.

 • Eötvös Téri Tagintézmény rekonstrukciója 460 millió Ft értékben - benyújtva
 • Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda felújítása - nyert
 • orosházi belvárosi kerékpárhálózat kiépítése - nyert (itt a polgármester köszönetet mondott Magyar Bálintnak, kedden lesz az aláírás)
 • Orosháza-Pusztaszenttornya közti kerékpárút - nem nyert
 • Orosháza-Kardoskút közti kerékpárút - nem nyert
 • a Justh Zsigmond Városi Könyvtár régi épületének felújítása - nem nyert
 • az Alvégi Temető környékén szennyvízberuházás - elbírálás alatt
 • Orosháza-Arad kapcsolatok mélyítése - InterReg pályázat - nem nyert
 • városrehabilitációs program ("Fő tér" rekonstrukció, Meszes kisköz, körforgalmak) - előkészítés alatt
 • Darvas Emlékház, Zombai utcai Magtár felújítása - előkészítés alatt
 • szennyvíz-hálózat bővítése közel 7 milliárd forint értékben (Brüsszelbe is eljut, mivel 5 milliárd felett van) - előkészítés alatt
 • buszpályaudvar felújítása (akadálymentesítés, parkolók számának növelése, épületrekonstrukció, stb.) - előkészítés alatt
 • Gyopárosfürdő komplett energetikai fejlesztése - előkészítés alatt (valami hiperszuper technika, nem értek hozzá, mentegetőzés helyett: bocs)

TESCO-ÜGY


     Egy nagy korty ásványvíz után jutottunk el eddig, egyben az utolsó témáig. Anno máfél éve volt ez nagy ügy a városban, akkor feljelentést eszközölt a testület Fetser Jánosék ellen. A polgármester elmondása szerint először a Békés Megyei Rendőrfőkapitányságon volt az ügy, majd átkerült Csongrád megyébe. Onnan visszajeleztek, hogy lehetséges, az ügy már elévült.
    A fellebbezési lehetőséggel élt a polgármester és jogi tanácsadója. Jelenleg erre a fellebbezésre nem kaptak viszontválaszt. A városatya szerint előfordulhat olyan szituáció, amiben visszautasítják ezt a fellebbezést, majd ezzel lezárulhat az ügy, lévén, hogy nincs több fellebbezési lehetőség.

VÉGSZÓ

Abba a szerencsétlen szituációba sodródtunk egynéhányan, hogy azt a jogos elvárást, melyet kapunk Önöktől, miszerint miért nem ülünk le, miért nem beszéljük meg, miért nem egyeztetünk, ez nem működhet. Miért? Amikor ma szóban megállapodunk valamiben, másnap letagadják, másról beszélnek, nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán egyeztetni. Ezek az egyeztetések, amelyek ahogyan említettem, Fetser, Varga, Dancsó és Molnár urak között történik, ahova engem nem hívnak meg, bár lehet be kellene néha pofátlankodnom, teljesen másként műdkönek Orosházán. Nem egy hete, nem két hete, nem három hónapja, hanem lassan már egy éve. Csak valahol a mundér becsülete azt szorgalmazta bennem, hogy ezzel nem szabad a nyilvánosságot terhelnünk. Teljes mértékben elveszítjük azt a bizalmat, amelyet másfél évvel ezelőt kaptunk. Ezzel élnünk kell felelősségünk tudatában, és nem visszaélnünk.
Amikor oly mértékig elkérgesedett a szituáció, hogy nincs más lehetőség, mint a nyilvánosságot tájékoztatni, hisz információk mindig szivárognak ki, amik lehet, hogy a harmadik, negyedik továbbmondás után már oly mértékben torzulnak, hogy már nincs is semmi közük a valósághoz. Élni kell a nyilvánosság adta lehetőséggel, mert más lehetőségünk nincs. Ezért jelentek meg azok az újságcikkek, amiket az Orosházi Életben lehetett olvasni. Ezért irritálta politikailag túlfűtött polgármester-társamat egy kistelepülésről, Neki is fel kell tennie a kérdést, és számonkérni rajtam, hogy ha a városba jön valaki, akivel lehet, hogy nem is szimpatizálok, talán nem is kéne fogadnom, holott az elvem, hogy aki a városba jön, netán meghatározó személye ennek az országnak, netán a későbbiekben a városnak is segíthet, vagy legalább számon tart bennünket, szeretne velem találkozni, a világ legtermészetesebb dolga, hogy én fogadom, és találkozom vele, tájékoztatom Orosháza helyzetéről, és természtesen elmondom, miben gondolkodunk, kérem a segítségét, amennyiben van rá lehetőség. A szomszéd település polgármesterének megnyilvánulását nem volt módomban sok mindenre hivatkozva az akkori számban legalább két mondatban a véleményemet elmondani. Erre lehetőséget egy hét múlva kaptam, ami azt hiszem, nem igazán fair, nem igazán a sajtóetikettet szolgálja. Ha a sajtóetika arról szól, hogy van egy állítás és valaki ezzel kapcsolatban, mint másik érintett elmondja a véleményét, lehetséges, hogy nem annyira vezetjük félre az érdeklődőket, mint hogyha nincs megnyilvánulási lehetőség.
A sajtóban megjelent, Önök által részben megismert, mától remélem bővebben megismert dolgokat, úgy érzem, azokkal kell elsősorban közölnöm, akiknek megköszönöm mégegyszer, hogy odakerülhettem a polgármesteri hivatalba. Higyjék el, nekem az, hogy ott vagyok, mint polgármester, nem létkérdés, hanem felelősségérzet azért a munkavézésért, amivel megbíztak. Ha Önök egyszer úgy döntenek, és nem azok, akik ma a lemondásomat kérik, biztos, hogy abba fogom hagyni, mert nincs értelme tovább csinálni.
Nagy tisztelettel megköszönöm érdeklődésüket! Tisztelettel kérem, hogy véleményüket mondják el, kérdéseiket tegyék fel...

Ez volt a Fórum érdemibb része... A következő napok bejegyzései tartalmazzák majd a hallgatósági kérdéseket, illetve a többi szónok beszédét, remélhetőleg videóval egybekötve.

És csak hogy a végére legyen egy kis pikantéria a dologban. Több információ látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy a helyi Fidelitas néhány tagja a Művelődési Ház előtt a fórumra érkezőket próbálták lebeszélni arról, hogy végighallgassák a polgármestert, azzal az indokkal, hogy népszavazás-ellenes kampány folyik. Jelentem a polgármester nem buzdított senkit sem a népszavazás ellen, bár mellette sem. Csupán annyit mondott, hogy a családjával elmennek vasárnap szavazni, és a válaszuk mindhárom kérdésre igen lesz. Nem mellékesen a helyszínen többen felismerni vélték a szervezet egyik alelnökét is. A hírre Addoun Amar, alelnök reagált a hir6.hu-nak, amit itt olvashattok. Nesze Nektek jobboldal...

Címkék: politika mszp fidesz mdf orosháza varga zoltán dancsó józsef németh béla fetser jános

A bejegyzés trackback címe:

https://railadam.blog.hu/api/trackback/id/tr80369059

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.